Beta Talasemi Dizileme Paneli, BT SQ 1.1
HFE 3 Mutasyon Paneli, HFE MSQ 1.1

CEBPA Ekzon 1 Dizileme Paneli, CEBPA SQ 1.1

In vitro tanı amaçlı kullanıma uygundur. Sadece profesyonel kullanıma yöneliktir.

CEBPA geni, CCAAT arttırıcı-bağlayıcı protein alfa adlı bir protein yapmak için talimatlar sağlar.

Bu protein bir transkripsiyon faktörüdür, yani DNA’nın belirli bölgelerine bağlanır ve bazı genlerin aktivitesini (ekspresyonunu) kontrol etmeye yardımcı olur.

CEBPA genindeki mutasyonlar, akut myeloid lösemi (AML) adı verilen bir kan kanseri türü ile ilişkilendirilmiştir. Bu mutasyonlar, normal kan hücrelerin anormal şekilde çoğalmasına ve kemik iliği fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir.

CEBPA geni testi sonuçları, hastanın genetik profilini ve olası riskleri belirlemeye yardımcı olur. Test sonuçlarına göre uygun tedavi stratejileri ve izlem planları oluşturulabilir.

Unutmayın ki CEBPA geni testi, sadece uzman doktorlar tarafından istenmeli ve yorumlanmalıdır. Herhangi bir genetik test sonucunu anlamak ve sonuçlara dayalı tedavi kararları almak için bir sağlık profesyonelinin rehberliğine ihtiyaç vardır.

ÖZELLİKLER

  • CEBPA Geni Ekzon 1 bölgesini kapsamaktadır.
  • Kit, farklı CEBPA geni varyantlarını ve taşıyıcılık durumlarını tespit edebilme yeteneği ile geniş bir kapsama sahiptir.
  • CEBPA Ekzon 1 Dizileme Kiti, genetik hastalıkların teşhisi ve yönetimi konusunda önemli bir araç olarak sağlık profesyonellerine ve araştırmacılara yardımcı olur. Hızlı sonuçlar, kesin teşhisler ve geniş kapsamı ile bu kit AML hastalarının daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda taşıyıcıları için de önemli bilgiler sunar.
  • Üstün kaliteli reaktifler ve ekipmanlar kullanılarak güvenilir sonuçlar sağlanır.

VERİ YORUMLAMA

Sekil 1: CEBPA Ekzon 1 Dizileme Paneli, CEBPA SQ 1.1 kitinin ABI 3500 Genetik analizöründen elde edilen elektrofrogram görüntüsü

SİPARİŞ BİLGİLERİ

KATALOG NO

02009025: CEBPA Ekzon 1 Dizileme Paneli, CEBPA SQ 1.1 (25 Test)

02009050: CEBPA Ekzon 1 Dizileme Paneli, CEBPA SQ 1.1  (50 Test)

02009100: CEBPA Ekzon 1 Dizileme Paneli, CEBPA SQ 1.1  (100 Test)

NUMUNE TÜRÜ

EDTA’lı Tüpte Tam Kan

TEST İÇERİĞİ

CEBPA Geni 1. amplikon Forward primeri, CEBPA Geni 1. amplikon Reverse primeri, CEBPA Geni 2. amplikon Forward primeri, CEBPA Geni 2. amplikon Reverse primeri, CEBPA Geni 3. amplikon Forward primer, CEBPA Geni 3. amplikon Reverse primeri, dNTP Mix, 10x PCR Buffer, MgCl2

HEDEF GEN ve NOKTALAR

CEBPA Ekzon 1

SAKLAMA KOŞULLARI ve RAF ÖMRÜ

– 20 °C’de ve karanlıkta saklanmalıdır. Raf ömrü 12 aydır.

UYUMLU CİHAZLAR

Tüm PCR Cihazları, ABI 3130 serisi ve 3500 analizörleri